Finansla

Temettü Yatırımı

Temettü yatırımı, hisse senedi sahiplerinin ödemelerinden yararlanmasına izin veren yatırım stratejisidir. Temettü, bir şirketin karından ödünç alan hisse senedi sahiplerine ödeme yapması anlamına gelir. Genellikle, hisse senedi sahipleri, temettü ödemelerini almak için hisse senedi satın alırlar. Temettü, genellikle şirketin karının bir kısmının hisse senedi sahiplerine ödendiği anlamına gelir. Temettü, hisse senedi sahiplerinin kar paylarının bir […]

CCOLA

CCOLA, kısaltmasıyla Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Uygulama Sistemi olarak bilinen, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla geliştirilen bir yönetim sistemidir. CCOLA, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe bağlı olarak, çevresel ve sosyal sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. CCOLA, çevresel ve sosyal sorumlulukların yerine getirilmesinin bir parçası olarak, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik kavramının kurumsal politikalara ve uygulamalara […]

NTHOL

NTHOL, küresel bir öğrenme ortamı olan National Technology and Humanities Online Learning (NTHOL) tarafından sunulan kapsamlı bir eğitim programıdır. NTHOL, kullanıcıların öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış çevrimiçi bir öğrenme ortamı sunmaktadır. Program, öğrencilerin bilgisayar bilimleri, tıp, ekonomi, mühendislik ve diğer alanlardaki konuları öğrenmesine olanak sağlar. Program, kullanıcıların kendi öğrenme ortamlarını oluşturmalarına ve öğrenmeyi […]